Ways of Information Seeking in Social Sciences (Tamcess)

Materials updated 31.10.2007. In process...

4. Internet as an Expert Network of Science

1.11.2007

Materials

Lecture material (ver 1.6) [HTML]

3. Searches in the open network

24.10.2007

Materials

Lecture material (ver 1.0) [PDF]

Vieraskielisen tekstin kirjoittamisen apuvälineitä netissä (luennolla esitetyt linkit)

Google-hakujen klikattavat esimerkit, ks. erityisesti cache-esimerkki:

Google Scholar: kosovo negotiations

Haku korostaen välimuistista (cache) cache:www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 vapaus

Googlen ohjelinkit (englanniksi):
Perushaun ohjeet: http://www.google.com/intl/en/help/basics.html
Edistyneen haun ohjeet: http://www.google.com/help/refinesearch.html
Hakuoperaattorit: http://www.google.com/intl/en/help/operators.html
Filetype-rajoitus haussa: http://www.google.com/intl/en/help/features.html#pdf

------

1. Computer skills in information management

28.9.2007

Materials

Lecture material (ver 1.0) [PDF]

Copy and use this pdf-file for exercises:
Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria (V.Lehtinen) at http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071779 (https://oa.doria.fi/handle/10024/7282) *

Tietoarkisto 2006 (pdf)

IE bookmark -file


« Paluu pääsivulle

Tuomas J. Alaterä 24.10.2007